The home buyer's advisor

McLean, Andrew James.

The home buyer's advisor a handbook for first-time buyers and second-home investors Handbook for first-time buyers and second-home investors - Hoboken, N.J. J. Wiley 2004 - xviii, 291 p. ill. 24 cm.

Includes bibliographical references and index

Hướng dẫn cho những người mua nhà và các nhà đầu tư bất động sản cách tìm kiếm cơ hội để mua và đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Kỹ năng đàm phán trong mua, bán bất động sản. Kiến thức về thị trường bất động sản. Cách tạo lợi nhuận bằng cách cầm cố, thuê, cho thuê và bán bất động sản…

0471466417 0VND


House buying
Real estate investment--United States

Bất động sản Đầu tư Mua bán Mỹ Nhà ở

643 / H429E

Powered by Koha