O'Connell, Sue

Cambridge first certificate Listening and Speaking Sue O'Connell, Louise Hashemi - 2nd edi. - The United Kingdom Cambridge University press 2000 - 106p. 23cm - Cambridge first certificate skills .

Gồm các bài tập luyện nghe, nói tiếng Anh

0521668085 0VND

Nói Nghe Tiếng Anh

428 / C104B

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L