Teaching in changing times the courage to lead Linda M. Wallinger, editor ; Donald H. Reutershan, Jr., Chair. - Boston, [Mass.] McGraw-Hill 2002 - xiv, 223 p. 23 cm. - Northeast Conference reports ; [2002] .

Includes bibliographical references.

0072826304


Educational leadership
Language and languages

Giảng dạy Ngôn ngữ

418.007 / T200H

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L