Thủ thuật máy vi tính

Phú Hưng

Thủ thuật máy vi tính Toàn tập - H. Hồng Đức 2008 - 439tr. minh họa 24cm

Hướng dẫn những thủ thuật với Windows Vista, các ứng dụng của Windows XP và tăng tốc cho Windows...Thủ thuật bảo vệ và tăng tốc ổ cứng trên Windows, mạng máy tinh và Yahoo MSG. Các thủ thuật thực hiện các ứng dụng trong phần mềm văn phòng 2007 và thủ thuật trên Dos...

69000VND

máy vi tính tin học thủ thuật

004.01 / TH500TH

Powered by Koha