Deans, Graeme K.

Stretch! how great companies grow in good times and bad Graeme K. Deans, Fritz Kroeger - Hoboken, N.J. Wiley 2004 - xxvii, 243 p. ill. 24 cm

Includes bibliographical references and index.

Nghiên cứu, phân tích phương thức hoạt động, cũng như sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo của các công ty lớn và đạt nhiều thành công, qua đó giới thiệu từng bước kế hoạch cho sự phát triển và thúc đẩy kinh doanh của họ trong mọi điều kiện, thời điểm tốt và xấu.

0471468932 (CLOTH)


Business cycles.
Corporations--Growth.
Industrial management.

Doanh nghiệp Kinh tế Quản lý Tăng trưởng

658.4 / STR207CH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L