Giáo trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng

Vũ Chấn Hưng

Giáo trình kiến trúc máy vi tính / Vũ Chấn Hưng - H. Giao thông Vận tải 2004 - 176tr. hình vẽ 21cm

Trình bày kiến trúc và nguyên lý hoạt động cơ bản của máy tính và máy vi tính dòng PC: Phương pháp biểu diễn thông tin và nguyên lý hoạt động của máy tính số, kỹ thuật BUS chung và bộ nhớ, tổ chức bộ nhớ của máy vi tính, nguyên lý hoạt động của hai thiết bị nhập-xuất dữ liệu cơ bản là bàn phím và màn hình

23000VND

Giáo trình Kiến trúc Máy vi tính

004.2 / GI108TR

Powered by Koha