Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người

Lê Hồng Phương

Ngữ pháp và chính tả tiếng Pháp cho mọi người Cours de grammaire et orthographe pour tous - H.: Văn hoá Thông tin, 2000 - 537 tr.; 21 cm. - Mã học phần GF102 Mã học phần GF101 .

Nội dung sách gồm 5 phần: trình bày các chủ điểm mấu chốt trong ngữ pháp tiếng pháp như cấu trúc câu, dấu chấm câu và dấu giọng, sự tương hợp của danh từ, tính từ, giống và số, cách chia động từ, cách viết đúng ngữ pháp.

40.000 VND

Chính tả tiếng Pháp Ngữ pháp tiếng Pháp

445

Powered by Koha