Lasher, William.

Practical financial management William R. Lasher - 4th ed. - Mason, OH Thomson South Western 2005 - 759p. 27cm.

Bibliogr. at the end of the book . - Ind.

Giới thiệu chung về quản lý tài chính: Vấn đề chiết khấu dòng tiền mặt và giá trị của chứng khoán. Đầu tư kinh doanh quyết định vốn ngân sách. Các vấn đề tài chính dài hạn, các hoạt động quản lý vốn lưu động và lập kế hoạch quản lý...

0324260768

Kinh tế Quản lí Tài chính

658.15 / PR101T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L