Nguyễn Đăng Dờn

Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương B.s: Nguyễn Đăng Dờn, Trần Huy Hoàng, Dương Thị Hồng... - Tp. Hồ Chí Minh Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh 2011 - 339tr. 24cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Thư mục tr.334

Cung cấp các kiến thức cơ bản về các mặt hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương bao gồm phát hành tiền, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ trên thị trường Mở, nghiệp vụ quản lý ngoại hối và hoạt động khác của Ngân hàng trung ương.

85000VND

Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Trung ương Nghiệp vụ

332.1 / NGH307V

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L