Thủ đô Hà Nội

Nguyễn Chí Mỳ

Thủ đô Hà Nội Hanoi Capital - H. Nxb. Hà Nội 2010 - 300tr. Ảnh 30cm. - Tủ sách Thăng Long 1000 năm .

Giới thiệu tổng quan về lịch sử, kinh tế, văn hoá... của thủ đô Hà Nội qua một số bức ảnh tư liệu

0VND

Hà Nội Kinh tế Lịch sử Qui hoạch Sách song ngữ Văn hóa

959.731 / TH500Đ

Powered by Koha