Đặng Hùng Thắng

Bài tập xác suất (Dùng cho các trường đại học và cao đẳng) Đặng Hùng Thắng - Tái bản lần thứ 12 - H. Giáo dục 2012 - 143 tr. hình vẽ, bảng 21cm

Phụ lục: tr. 130-141. - Thư mục: tr. 142

Trình bày kiến thức về biến cố và xác suất của biến cố, đại lượng ngẫu nhiên rời rạc, đại lượng ngẫu nhiên liên tục, đại lượng ngẫu nhiên liên tục nhiều chiều, luật số lớn và các định lý giới hạn

Lí thuyết xác suất Xác suất

5192076 / B103T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L