Nguyễn Hữu Tài

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Tái bản lần thứ 10, có sửa đổi bổ sung Nguyễn Hữu Tài - H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2012 - 295 tr. hình vẽ, bảng 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Ngân hàng - Tài chính

Trình bày đại cương về tài chính và tiền tệ. Tổng quan về hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Giới thiệu về các tổ chức tài chính trung gian, lãi suất và ngân hàng thương mại. Quá trình cung ứn

36000VND

Tiền tệ Tài chính Kinh tế Giáo trình

332.4 / GI108TR

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L