Trần Việt Thanh

Nhật ngữ căn bản Bộ mới: 4 tập T.1 - Tp. Hồ Chí Minh Trẻ 2003 - 368tr. Hình vẽ 19cm Có băng Cassette, Video & VCD

TS ngoài bìa ghi: Nhật ngữ căn bản Shinnihongo no kiso

Nền tảng văn phạm tiếng Nhật cơ bản về từ vựng, mẫu câu, ví dụ, đàm thoại, luyện tập, văn phạm, bài tập

35000VND

Ngôn ngữ Tiếng Nhật Từ ngữ Văn phạm

495.6 / NH124NG

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L