Nguyễn Bạch Nguyệt

Giáo trình lập dự án đầu tư Nguyễn Bạch Nguyệt (ch.b.), Phạm Văn Hùng, Trần Mai Hương.. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân 2013 - 503tr. bảng, hình vẽ 24cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Đầu tư; Bộ môn Kinh tế đầu tư

Một số vấn đề lí luận chung về đầu tư dự án đầu tư, đối tượng, nhiệm vụ, trình tự, nội dung nghiên cứu, soạn thảo dự án, các căn cứ chủ yếu hình thành dự án, kĩ thuật, tổ chức quản lí, nhân sự, tài chính, phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội, sử

98000VND

Dự án Đầu tư Giáo trình

332.6 / GI-108T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L