Dương Thị Liễu

Giáo trình kỹ năng thuyết trình B.s.: Dương Thị Liễu (ch.b.), Trương Thị Nam Thắng, Phạm Hương Thảo... - Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi bổ sung - H. Đại học Kinh tế Quốc dân 2013 - 311tr. bảng, ảnh 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Bộ môn Văn hoá Kinh doanh

Thư mục: tr. 307-308

Trình bày tổng quan về thuyết trình và các bước chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Trình bày chi tiết sáu công việc chủ yếu khi tiến hành thuyết trình. Giới thiệu một số bài thuyết trình

60000VND

Kỹ năng Thuyết trình Giáo trình

302.2 / GI-108T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L