Nguyễn Thu Thảo

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật và Du lịch Tân Hùng Lâm Chuyên ngành: Tài chính Nguyễn Thu Thảo; giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn - H. ĐH Thăng Long 2014 - 53tr. Minh họa 29cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

0VND

A17477 Tài chính Kinh doanh

332 / Đ107GI

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L