Nguyễn Văn Đồng

Tâm lý học phát triển Nguyễn Văn Đồng - H. Chính trị Quốc gia 2013 - 753 tr. 21 cm

Thư mục tr.749-750

Tâm lý học phát triển là một trong những chuyên nghành của tâm lý học ứng dụng.Tâm lý học phát triển là một khoa học nghiên cứu những thay đổi thể chất, tâm lý ,nhận thức và cả những nguyên nhân của sự thay đổi đó của con người trong suốt quá trình sống.Con người trong quá trình phát triển cá thể và trong phát triển loài qua từng giai đoạn; Bào thai,trẻ sơ sinh ,các độ tuổi nhi đồng ,thiếu niên ,thanh niên,...là đối tượng nghiên cứu cơ bản của tâm lý con người luôn tuân thủ và được tạo điều kiện bởi môi trường văn hóa -xã hội mà cá nhân đang sinh sống và luôn gắn liền với quá trình hình thành nhân cách .

115000

Tâm lý học, Phát triển

115.6 / T120L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L