Vũ Tuấn

Giáo trình giải tích toán học (Dùng cho sinh viên Khoa Toán - Tin Đại học, Cao đẳng Sư phạm. Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học, cao đẳng khối Khoa học - Kĩ thuật, Kinh tế ) T.2 Vũ Tuấn - H. Giáo dục 2011 - 311 tr. hình vẽ, sơ đồ 24 cm

Thư mục tr.311

Trình bày một số kiến thức cơ bản về lý thuyết chuỗi, phép tính vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt

64000

Giải tích Toán học Giáo trình

515 / GI-108T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L