Hoàng Thanh Linh

Giáo dục thành nhân Hoàng Thanh Linh - H. Tri thức 2011 - 181tr. minh hoạ 21 cm - Tủ sách Thành nhân .

Thư mục: tr. 177-181

Trình bày nhu cầu và định hướng cho triết lý giáo dục Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nền tảng lý luận và hệ giá trị cốt lõi của giáo dục thành nhân. Mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của giáo dục thành nhân. Hình thức, giáo dục và sự tác động đến cá nhân, gia đình và xã hội. Xây dựng hệ thống các giá trị và năng lực thành nhân...

Con người Giáo dục Giáo dục thành nhân Xã hội học Việt Nam

306.43 / GI-108D

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L