Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh

A study on some English - Vietnamese cross - cultural differences in refusing Graduation thesis Student: Ngyễn Thị Ngọc Quỳnh; Supervisors: Nguyễn Văn Chiến - H. 2003 - 64p. 30cm

Top titles: Thanglong University - Department of English language

Contents: Introduction; Development (Theoretical preliminaries; Vietnamese - English giving refusals in politeness theory; data analysis)...

A01624 Tiếng Anh Tiếng Việt Văn hoá

428 / A100S

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L