Meissner, Gunter

Outperform the Dow using options, futures, and portfolio strategies to beat the market Gunter Meissner & Randall Folsom - New York Wiley 2000 - xiv, 210 p. ill. 24 cm - Wiley trading advantage .

Includes bibliographical references (p. 173-177) and index.

Tìm hiểu về lịch sử, cơ cấu và hoạt động của các khu công nghiệp chuẩn. Đưa ra một số phương pháp dự báo giá chứng khoán và những phương pháp hoạt động quản lý danh mục vốn đầu tư của các khu cong nghiệp này.

0471393118 (cloth : alk. paper)


Dow Jones industrial average.
Futures.
Options (Finance)
Portfolio management.
Stocks

Chứng khoán Kinh tế Quản lí Tài chính

332.64 / O-435P

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L