Đỗ Thị Hiền

Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng) Đỗ Thị Hiền; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn - H. ĐH Thăng long 2014 - 60tr. Bảng biểu 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Phụ lục cuối chính văn

Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH viện công nghệ giấy và xenluylo. Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tại công ty này.

A18749 Phân tích Tài chính

332.1 / PH121T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L