Giáo trình văn hóa ẩm thực

Hoàng Minh Khang

Giáo trình văn hóa ẩm thực - H.: Lao động, 2013. - 845 tr. ; 21cm. - Mã học phần AD204 .

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa thể thao và du lịch -Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội

Thư mục: tr.477-485

Giới thiệu văn hóa ẩm thực, các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực, văn hóa ẩm thực Việt Nam, văn hóa ẩm thực các quốc gia trên thế giới và xu hướng phát triển văn hóa ẩm thực trong giai đoạn hiện nay.

54000

Văn hóa Ẩm thực Giáo trình

394.1

Powered by Koha