Vũ Công

Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) Vũ Công ; Giáo viên hướng dẫn:Trần Đình Toàn - H. ĐH Thăng long 2015 - 46tr. Bảng biểu 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Phân tích thực trạng sử dụng tài sản, và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Sơn Hải phòng

A18694 Sử dụng tài sản Tài chính

332 / PH121T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L