Lương Thị Thảo

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cát Thành (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) Lương Thị Thảo; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn - H. ĐH Thăng long 2015 - 54tr. Bảng biểu 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty CP DVTM Cát Thành qua việc làm rõ thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp này giai đoạn 2011-2013, chỉ ra được các nguyên nhân và yếu tố tác động đến sự biến động tài chính trong kỳ phân tích. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiết tính hình tài chính của Công ty CP DVTM Cát Thành.

A18691 Phân tích tài chính Tài chính

332 / PH121T

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L