Nguyễn Hoàng Nam

Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) Nguyễn Hoàng Nam; Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Toàn - H. ĐH Thăng long 2015 - 52tr. Bảng biểu 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường đại học dân lập Thăng long

Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Mỹ Đình giai đoạn 2011-2013

0VND

A18599 Hiệu quả sử dụng vốn Tài chính

332 / H309QU

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L