Blanchard, Ken

Vị giám đốc một phút Phương pháp quản lý hiệu quả nhất thế giới The one minute manager Ken Blanchard, Spencer Johnson, biên dịch: Nguyễn Văn Phước ... - Tp. Hồ Chí Minh NXb Tp. Hồ Chí Minh 2007 - 135tr. 21cm

24000VND


Đây là câu chuyện tổng hợp các kiến thức,kinh nghiệm được đúc kết từ những nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý học, y học và khoa học hành vi về cách con người hợp tác tốt nhất với người khác

Kỹ thuật quản lý Quản lý con người

658.4 / V300G

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L