Read reason write (Biểu ghi số 10146)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01073cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16784189
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20150928155456.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110518s2012 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073405933
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073405930
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808.042
Số thứ tự R200R
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Seyler, Dorothy U.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Read reason write
Thông tin trách nhiệm Dorothy Seyler.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 10th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xviii, 622 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (mostly col.) ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Read, Reason, Write unites instruction in critical reading and analysis, argument, and research strategies with a rich collection of readings that provide both practice for these skills and new ideas and insights for readers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa English language
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Persuasion (Rhetoric)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa College readers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Report writing.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đọc hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viết
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Không cho mượn Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Ghi chú Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu
Sẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănNV.00046612015-09-28808.042 R200RCho mượn Sẵn sàngSẵn sàng2015-08-06Đại học Thăng Long2015-09-282015-09-28Đại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănNV.00046622015-09-28808.042 R200RCho mượn Sẵn sàngSẵn sàng2015-08-06Đại học Thăng Long2015-09-282015-09-28Đại học Thăng Long
Sẵn sàngSách ngoại vănKho ngoại vănNV.00046632015-09-28808.042 R200RCho mượn Sẵn sàngSẵn sàng2015-08-06Đại học Thăng Long2015-09-282015-09-28Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L