Social work and social welfare (Biểu ghi số 1017)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01223nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072845945
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 361.3
Chỉ số ấn phẩm S419-I
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Berg-Weger, Marla
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Social work and social welfare
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) an invitation
Thông tin trách nhiệm Marla Berg-Weger
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxix,298,7, 10 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề New directions in social work
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 1-7, 2nd section) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Social Work and Social Welfare provides an introduction to many facets of social work. Students will learn about the profession's origins; the professional knowledge, skills, and values that social workers possess; the myriad settings in which social workers are employed; the ever-widening array of people that social workers serve; and the broad background that social workers acquire during their pursuit of a social work degree.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Poor
Phân mục chung Services for
Phân mục địa lý United States.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social service
Phân mục địa lý United States.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công tác xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Người nghèo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phúc lợi xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Nguồn phân loại Không cho mượn Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu
Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn361.3 S419-IĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại văn Cho mượnNV.00025072014-09-04Sẵn sàng
Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn361.3 S419-IĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại văn Cho mượnNV.00028902014-09-04Sẵn sàng
Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04Sách ngoại văn361.3 S419-IĐại học Thăng LongĐại học Thăng Long2014-09-04Kho ngoại văn Cho mượnNV.00028912014-09-04Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L