汉语图解词典: (Record no. 10266)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01050nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151106151003.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787100067874
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 吴月梅
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Từ điển Hán Việt bằng tranh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 汉语图解词典:
Thông tin khác về nhan đề (越南语版)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 商务印书馆
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 349頁;
Khổ 30cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 丛书: 汉语图解词典
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Từ điển của Trung Quốc (bản tiếng Việt) "bao gồm 15 chủ đề, chủ đề và họ sẽ tinh chỉnh một đơn vị của 142 chủ đề bao gồm tổng cộng khoảng 4.200 từ thường được sử dụng bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Từ điển Hán Việt
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hán ngữ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 王嘉,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 钟珊
Thuật ngữ xác định vai trò 译者
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 06/11/2015 17 7 495.1 T550Đ NV.0004739 01/06/2022 18/05/2022 06/11/2015 Sách ngoại văn 2015-10-23

Powered by Koha