初级汉语口语 (Record no. 10408)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01187nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151119102320.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787301037010
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 戴桂芙
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm 等编著
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Elementary Spoken Chinese vol.2
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 初级汉语口语
Số lượng phần, chương (第2册)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 北京大学出版社;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
Nơi xuất bản, phát hành 北京;
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 320頁;
Khổ 23cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 对外汉语教材系列
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Nội dung văn bản đa dạng nhiều thể loại, không những phản ánh sống động thực tế của Trung Quốc, mà còn trên một số khía cạnh của văn hóa truyền thống Trung Quốc . Mỗi bài học có một số lượng lớn các thực tiễn, qua lời nói và bài tập ngữ pháp để củng cố thêm lượng kiến thức cho người học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nói tiếng Trung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 刘立新,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 李海燕
Thuật ngữ xác định vai trò 编著
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 18/11/2015   495.1 I-311C NV.0004884 18/11/2015 18/11/2015 Sách ngoại văn 2015-10-23

Powered by Koha