汉语中级听力教程/ (Record no. 10431)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01129nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151123103320.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787301076972/H
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 刘元满
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Chinese Intermediate Listening Course
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 汉语中级听力教程/
Số lượng phần, chương :上册(第二版)
Thông tin khác về nhan đề 生词和练习
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 北京大学出版社;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
Nơi xuất bản, phát hành 北京;
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 109頁;
Khổ 23cm
Các đặc điểm vật lý khác + CD;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: 北大版留学生本科汉语教材.语言技能系列
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Tất cả các chủ đề trong cuốn sách này đến từ thực tế cuộc sống, các bài tập giúp người học hiểu được và tập trung vào những từ xuất hiện trong các văn bản, một phần bài tập cố tình thiết lập phù hợp với các HSK
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe tiếng Trung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 王玉
Thuật ngữ xác định vai trò 等编
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 23/11/2015   495.1 CH300-I NV.0004909 23/11/2015 23/11/2015 Sách ngoại văn 2015-10-23

Powered by Koha