读报纸,学中文:高级汉语报刊阅读 1 (Record no. 10438)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01142nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151123150820.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787301174142
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 吴成年
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm 编著
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Reading Newspaper, Learning Chinese/ An advanced course of Chinese periodical vol.1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 读报纸,学中文:高级汉语报刊阅读 1
Thông tin khác về nhan đề (上册)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 北京大学出版社;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
Nơi xuất bản, phát hành 北京;
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 383頁;
Khổ 23cm
Các đặc điểm vật lý khác + CD
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách chứa 15 bài học về các chủ đề khác nhau, mỗi bài học được bao gồm ba bài đọc. Trong ba bài đọc được giới thiệu từ mới, được giải thích và được minh họa bằng một câu. Phần khác tập trung vào một số từ quan trọng và các mẫu và được theo sau bởi các bài tập từ vựng.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc tiếng Trung
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 23/11/2015   495.1 R200N NV.0004916 23/11/2015 23/11/2015 Sách ngoại văn 2015-10-23

Powered by Koha