汉语口语速成: (Record no. 10442)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01274nam a22003137a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151125111258.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787561913642
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 马箭飞
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Short Term Spoken Chinese: Threshold /Vol.1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 汉语口语速成:
Thông tin khác về nhan đề 入门篇 (上)
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản ( 第2版)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 北京语言文化大学出版社
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
Nơi xuất bản, phát hành 北京;
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 161頁;
Khổ 23cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: 对外汉语短期强化系列教材
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Là cuốn giáo trình biên soạn cho sinh viên nước ngoài học các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trung Quốc. Nó chủ yếu nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp của sinh viên. Có tất cả năm tập tương ứng với năm cấp độ bắt đầu, trung cấp và nâng cao theo tiêu chuẩn của Trung Quốc.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nói tiếng Trung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 苏英霞,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 翟艳
Thuật ngữ xác định vai trò 编著
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 25/11/2015 1 495.1 SH400T NV.0004920 08/06/2016 28/05/2016 25/11/2015 Sách ngoại văn 2015-10-23

Powered by Koha