Giáo trình thị trường chứng khoán (Biểu ghi số 1051)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01055nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 38000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100104b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.64
Chỉ số ấn phẩm GI108TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Văn Hùng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình thị trường chứng khoán
Thông tin trách nhiệm Phạm Văn Hùng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nông nghiệp
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 367tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Thăng Long
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 364-365
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan về thị trường chứng khoán. Tìm hiểu thị trường chứng khoán sơ cấp và thứ cấp. Phân tích chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, quyền chọn và giao dịch tương lai
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chứng khoán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường chứng khoán
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần ghi mượn Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Giá bổ sung Giá thay thế Ngày bổ sung Nguồn phân loại Kho tài liệu Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Không cho mượn
6Sẵn sàng2016-10-24Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2016-10-153Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002432Cho mượn
11Sẵn sàng2018-10-17Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2018-10-111Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002433Cho mượn
7Sẵn sàng2016-09-12Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2016-08-104Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002434Cho mượn
8Sẵn sàng2019-08-07Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2019-08-021Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002435Cho mượn
13Sẵn sàng2017-08-21Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2017-08-106Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002436Cho mượn
9Sẵn sàng2016-04-27Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2016-04-18 Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002437Cho mượn
10Sẵn sàng2018-01-18Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2018-01-1610Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002438Cho mượn
4Sẵn sàng2019-05-21Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2018-08-01 Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002439Cho mượn
11Sẵn sàng2019-01-18Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho mượn2019-01-125Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.0002441Cho mượn
 Tạm dừng lưu thông2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngMất2014-09-04332.64 GI108TR38000.0076000.002014-09-04 Kho thanh lý  Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnKM.00024400Không cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L