中国少数民族教育 (Biểu ghi số 1057)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00869nam a2200265 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180801091510.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140114b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787508511634
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 370.951
Chỉ số ấn phẩm 中000国
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 夏仕武
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 中国少数民族教育
Thông tin trách nhiệm 夏仕武
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京;
Tên nhà xuất bản, phát hành 五洲传播,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 112 页;
Các đặc điểm vật lý khác 彩照,
Khổ 23 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 中国民族多元文化丛书
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát về sự phát triển giáo dục của dân tộc thiểu số Trung Quốc. Chính sách đặc thù, hệ thống giáo dục cơ cấu quản lí, đội ngũ giáo viên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính sách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dân tộc thiểu số
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Nguồn phân loại
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Thư viện hiện tại Ghi chú Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông
2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long Sẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng Long2014-01-02Sách ngoại văn370.951 中000国NV.00040602014-09-04Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L