Literature in language teaching and learning (Biểu ghi số 1060)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01105nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1931185247
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781931185240
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.0071
Chỉ số ấn phẩm L314E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Literature in language teaching and learning
Thông tin trách nhiệm edited by Amos Paran.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Alexandria, Va
Tên nhà xuất bản, phát hành Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang viii, 192 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 26 cm.
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Case studies in TESOL practice series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 175-184) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu phương pháp giảng dạy tiếng Anh sáng tạo thông qua ngôn ngữ văn học phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
Phân mục hình thức Case studies.
Phân mục chung Foreign speakers
-- Study and teaching
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Literature
Phân mục hình thức Case studies.
Phân mục chung Study and teaching
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Paran, Amos.
Thuật ngữ liên quan Edited
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu
2014-09-042014-09-04NV.0000283Sách ngoại văn Đại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng Long428.0071 L314E2014-09-04Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng
2014-09-042014-09-04NV.0000284Sách ngoại văn Đại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng Long428.0071 L314E2014-09-04Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng
2014-09-042014-09-04NV.0000285Sách ngoại văn Đại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng Long428.0071 L314E2014-09-04Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L