Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh (Record no. 10600)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01814nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20200710151646.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 151102b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 75000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Mạnh Hùng
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Strategic management
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Giáo trình quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh:
Tên nhà xuất bản, phát hành Phương Đông,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 289 tr.;
Khổ 23cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần BA313
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh là giáo trình chuyên nghiên cứu về các chiến lược và chính sách trong quản trị kinh doanh, nó được thể hiện toàn cầu hóa trong nền kinh tế đa phương. Những khái niệm về hoạch định các chính sách hiện tại và lâu dài trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, vạch ra những giải pháp giúp doanh nghiệp định hướng được các chiến lược kinh doanh nhầm nắm bắt những cơ hội và mối đe dọa của môi trường bên ngoài từ đó hạn chế những rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong quá trình thực hiện ý định kinh doanh, vì trong kinh doanh sẽ có những rủi ro xảy ra. Do đó các chiến lược gia cho rằng: chính định hướng kinh doanh một cách có chiến lược và cùng các chính sách sẽ giúp đơn vị chuyển những rủi ro, thử thách thành những cơ hội.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chính sách kinh doanh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Việt Long
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Thị Thanh Vinh
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Được ghi mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 24/12/2015 2 2 658 GI-108TR KM.0008799 04/01/2019 21/12/2018 24/12/2015 Tài liệu kho mượn 2015-10-22  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 24/12/2015 4   658 GI-108TR KM.0008800 10/11/2021 10/11/2021 24/12/2015 Tài liệu kho mượn 2015-10-22 10/12/2021
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 24/12/2015 3   658 GI-108TR KM.0008801 05/06/2018 05/06/2018 24/12/2015 Tài liệu kho mượn 2015-10-22  

Powered by Koha