Hợp ngữ và lập trình ứng dụng (Record no. 1061)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01012nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 44000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100301b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.4
Chỉ số ấn phẩm H466NG
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Tống Văn On
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hợp ngữ và lập trình ứng dụng
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) T2: Lập trình ứng dụng
Số của phần/mục trong tác phẩm T.2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động Xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 454tr.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đề cập đến các vấn đề lập trình nâng cao bao gồm xử lý in ấn, truy xuất đĩa, quản lý bộ nhớ. Sử dụng ngắt cứng, port song song, port nối tiếp, bàn phím, chuột và giới thiệu bộ tương hợp đồ họa.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lập trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ lập trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hoàng Đức Hải
Thuật ngữ liên quan Tác giả bổ sung
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00   005.4 H466NG KM.0002711 04/09/2014 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00   005.4 H466NG KM.0002712 04/09/2014 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00   005.4 H466NG KM.0002713 04/09/2014 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00   005.4 H466NG KM.0003615 04/09/2014 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00 1 005.4 H466NG KM.0003616 10/01/2020 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 02/01/2020
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 44000.00   005.4 H466NG KM.0003617 04/09/2014 88000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  

Powered by Koha