16 bài thực hành Flash (Record no. 1070)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00732nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 42000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111209b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.3
Chỉ số ấn phẩm M558S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngọc Lê
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 16 bài thực hành Flash
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Có đĩa CD thực hành đi kèm
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 228tr.
Các đặc điểm vật lý khác Minh họa, đĩa CD
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu 16 đề tài thực hành về Flash về các bài tập thực hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm Flash
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thực hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trang Web
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 42000.00   005.3 M558S KM.0005102 04/09/2014 84000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 42000.00   005.3 M558S KM.0005103 04/09/2014 84000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha