Hành động yêu cấu trong Tiếng Anh và các tương đương trong Tiếng Việt – áp dụng trong giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp (Biểu ghi số 10716)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02032nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160411160129.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 150409b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Ths. Nguyễn Vân Khánh
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Hành động yêu cấu trong Tiếng Anh và các tương đương trong Tiếng Việt – áp dụng trong giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp
Thông tin trách nhiệm Ths. Nguyễn Vân Khánh
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 11 tr.
Khổ 30cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Bài viết bàn một cách ngắn gọn về hành động yêu cầu (requests) trong tiếng Anh và các tương đương trong tiếng Việt, và về việc sử dụng hành động lời nói này trong dạy và học tiếng Anh giao tiếp như thế nào. Cơ sở lý thuyết về hành động yêu cầu (requests) và cấu trúc cũng như chức năng của nó là dữ liệu thứ cấp được thu thập, tổng hợp từ các tài liệu của các nhà khoa học đi trước. Dựa trên cơ sở lý thuyết này, một số ví dụ trong các tác phẩm văn học song ngữ Anh-Việt được viện dẫn nhằm minh họa cho các cấu trúc nêu trên. Ý nghĩa thực tiễn của bài viết là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé vào công việc giảng dạy tiếng Anh giao tiếp trên lớp, giúp người dạy và người học có được cách hiểu và dùng đúng về hành động yêu cầu trong tiếng Anh và tiếng Việt.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Học tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giảng dạy tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ThS. Nguyễn Thị Kiều Dung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng ThS. Đỗ Thu Hằng
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2272
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2272
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2272
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Ghi chú Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt
 Sẵn sàngSẵn sàng428Kho mượn2016-01-18Đại học Thăng Long2016-01-252016-01-252016-01-25Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngTài liệu kho mượnK.Y00105

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L