Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (Record no. 10900)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01561nam a22003017a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20210908100904.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788959957965
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Cho Hang Rok
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam
Thông tin khác về nhan đề : Sơ cấp 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea:
Tên nhà xuất bản, phát hành Korea Foundation,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 376 tr. + 152tr;
Khổ 30 cm;
Các đặc điểm vật lý khác 2 CD, ảnh, minh họa
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK102
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần GK101
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giáo trình được biên tập phù hợp với đặc thù thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Là công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường Đại học mà còn dành cho cả những người học thông thường góp phần tăng cường sự hiểu viết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế,
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách bài tập
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lee Mi Hye
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Đăng Hoan
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Thị Thu Giang
Thuật ngữ xác định vai trò Biên dịch
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2579
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Được ghi mượn Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/03/2016 35 22 495.7 T306H KM.0009090 06/09/2021 30/08/2021 30/08/2021 11/03/2016 Tài liệu kho mượn 2016-03-10
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 24/12/2018     495.7 T306H TVS.000167   24/12/2018   24/12/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha