Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam (Biểu ghi số 10903)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00865nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160311141553.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788959958368
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
Số thứ tự T306H
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Cho Hang Rok
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam
Thông tin trách nhiệm Cho Hang Rok, Lee Mi Hye; Biên dịch: Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang...
Thông tin khác về nhan đề Trung cấp 3 (Sách bài tập)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea
Tên nhà xuất bản, phát hành Korea Foundation
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 183 tr.
Khổ 30 cm;
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Phần bài tập giúp bạn củng cố và nắm chắc hơn những kiến thức đã học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách bài tập
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lee Mi Hye
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Đăng Hoan
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Thị Thu Giang
Thuật ngữ xác định vai trò Biên dịch
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Ngày ghi mượn cuối Kiểu tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng2019-01-085 Đại học Thăng Long2018-12-25Tài liệu kho mượnCho mượnĐại học Thăng Long2016-03-11Sẵn sàng2016-03-11KM.0009093495.7 T306H1Sẵn sàngKho mượn2016-03-10

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L