연세 한국어 읽기 5 (Biểu ghi số 10916)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00636nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160311163112.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788971419335
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Korean
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
Số thứ tự 연000세
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Yonsei Korean reading
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 연세 한국어 읽기 5
Thông tin trách nhiệm 연세대학교 한국어학당
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 한국
Tên nhà xuất bản, phát hành 연세대학교출판부
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 158 tr.
Khổ 30 cm
Các đặc điểm vật lý khác 2 CD
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách đọc hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Yonsei
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 연세대학교 한국어학당
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Kho tài liệu Thư viện hiện tại Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Ghi chú Ký hiệu phân loại
Kho ngoại vănĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn2016-03-11Đại học Thăng Long2016-03-11 NV.00050312016-03-11Sẵn sàng2016-03-10495.7 연000세
Kho mượnĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn2018-01-08Đại học Thăng Long2018-01-08 KM.00094362018-01-08Sẵn sàng2018-01-02495.7 연000세
Kho mượnĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn2018-01-08Đại học Thăng Long2018-01-08 KM.00094372018-01-08Sẵn sàng2018-01-02495.7 연000세

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L