Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực (Biểu ghi số 1094)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01118nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105433.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 58000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120811b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 331.11
Chỉ số ấn phẩm GI-108T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Xuân Cầu
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Thông tin trách nhiệm Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (ch.b.), Trần Thị Thu...
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Kinh tế Quốc dân
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 479tr.
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 474-479
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tổng quan môn kinh tế nguồn nhân lực. Dân số và nguồn nhân lực. Thị trường lao động. Năng suất lao động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công tác xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế lao động
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nguồn nhân lực
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mai Quốc Chánh
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Thị Thu
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Giá bổ sung Không cho mượn Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Thư viện sở hữu Giá thay thế Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt
2014-09-042018-09-1758000.00Cho mượnĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn2018-08-16Sẵn sàng1Đại học Thăng Long116000.00Kho mượn2014-09-04 Sẵn sàngSẵn sàng331.11 GI-108TKM.0006731
2014-09-042014-09-0458000.00Cho mượnĐại học Thăng LongTài liệu kho mượn Sẵn sàng Đại học Thăng Long116000.00Kho mượn2014-09-04 Sẵn sàngSẵn sàng331.11 GI-108TKM.0006732

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L