Ứng dụng Excel trong giải quyết các bài toán kinh tế (Record no. 10959)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01138nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160318091107.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160223b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 31000
Chỉ số ISBN 8934980078235
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330.01
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trịnh Hoài Sơn
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Ứng dụng Excel trong giải quyết các bài toán kinh tế
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 254tr.;
Khổ 25 cm;
Các đặc điểm vật lý khác hình vẽ, bảng
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục: tr. 247
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu những kiến thức và kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm bảng tính Excel, sử dụng các hàm cơ bản để xử lý số liệu, tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu. Sử dụng Excel để phân tích và dự báo kinh tế, giải quyết bài toán về tính hiệu quả vốn đầu tư và giải bài toán tối ưu trong
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm Excel
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tin học ứng dụng
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2016 1 1 330.01 Ư556D KM.0009060 09/05/2018 25/01/2018 18/03/2016 Tài liệu kho mượn 2016-03-03
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2016 2 2 330.01 Ư556D KM.0009061 06/10/2020 29/09/2020 18/03/2016 Tài liệu kho mượn 2016-03-03
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 18/03/2016 1 1 330.01 Ư556D KM.0009062 18/11/2016 08/11/2016 18/03/2016 Tài liệu kho mượn 2016-03-03

Powered by Koha