Leadership for engineers : (Biểu ghi số 11118)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01332cam a2200289 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17270850
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160427141430.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120425s2013 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073385938 (alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự L200D
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Bennett, Ronald J.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Leadership for engineers :
Thông tin khác về nhan đề the magic of mindset
Thông tin trách nhiệm Ronald Bennett, Elaine Millam.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York, N.Y. :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 184 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. 170-175) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải In Leadership for Engineers: The Magic of Mindset, the authors share stories of emerging leaders and their experiences, as well as some critical information and tools that help you, as a student or technical professional, reflect on your experience and decide what comes next. Every student has untapped leadership abilities. This book helps them find and develop their inner leader, become the person he or she wants to be, and pursue their passions in ways that are productive and rewarding for themselves and others.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Engineering
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Engineers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ thuật
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Millam, Elaine.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Ghi chú Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Kho tài liệu
 NV.0005234Sẵn sàngSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng Long2016-04-082016-04-082016-04-082016-03-29Sẵn sàngCho mượn658.4 L200DĐại học Thăng LongKho ngoại văn
 NV.0005235Sẵn sàngSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng Long2016-04-082016-04-082016-04-082016-03-29Sẵn sàngCho mượn658.4 L200DĐại học Thăng LongKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L