Say anything to anyone, anywhere : (Biểu ghi số 11158)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01506cam a2200265 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17516539
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160415085627.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 121102s2013 njua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118420423
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.48
Số thứ tự S112A
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Cotton, Gayle.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Say anything to anyone, anywhere :
Thông tin khác về nhan đề 5 keys to successful cross cultural communication
Thông tin trách nhiệm Gayle Cotton.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 240 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 23 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cung cấp cho độc giả năm sự hướng dẫn đơn giản để tạo ra các mối quan hệ và tổ chức chiến lược cho sự thành công trên khắp các nền văn hóa khác nhau. Cuốn sách này dạy cách chủ động, không phản ứng, trong giao tiếp xuyên văn hóa của mình và cho thấy làm thế nào để sử dụng công cụ mối quan hệ đơn giản để tạo niềm tin với các nền văn hóa bạn làm việc hoặc đi du lịch. Tìm hiểu làm thế nào để tổ chức các sự tương tác hiệu quả trong người, trên điện thoại, và bằng email. Khám phá những kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và các chiến lược ảo nhằm xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Intercultural communication.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cultural relations.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Thành công
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Ghi chú Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Không cho mượn Kho tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2016-04-152016-03-29Sẵn sàngSẵn sàngNV.00053052016-04-15Đại học Thăng LongCho mượnKho ngoại văn Sẵn sàng2016-04-15303.48 S112A
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2016-04-152016-03-29Sẵn sàngSẵn sàngNV.00053062016-04-15Đại học Thăng LongCho mượnKho ngoại văn Sẵn sàng2016-04-15303.48 S112A

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L