Introduction to mass communication : (Record no. 11182)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01530cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15972759
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160427093825.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091104s2010 nyua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780077286408
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0077286405
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.23
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Baran, Stanley J.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Introduction to mass communication :
Thông tin khác về nhan đề media literacy and culture
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Updated 6th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings) :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 28 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải While encouraging students to be active media consumers, this text gives them a deeper understanding of the role that the media play in both shaping and reflecting culture. Through this cultural perspective, students learn that audience members are as much a part of the mass communication process as are the media producers, technologies, and industries. This was the first, and remains the only, university-level text to make media literacy central to its approach. The updated sixth edition features updated industry statistics, discussion of the affects of recent events on media and media audiences, and coverage of current issues in the media industries.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Mass media.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Mass media and culture.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Media literacy.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Truyền thông đại chúng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 26/04/2016   302.23 I-312TR NV.0005388 26/04/2016 26/04/2016 Sách ngoại văn 2016-03-29

Powered by Koha