Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015 (Record no. 11493)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01163nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160621142250.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141229b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 001.4
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Kỷ yếu hội nghị khoa học năm 2015
Số lượng phần, chương (Phần 2: Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Đại học Thăng Long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 391 tr.
Khổ 30cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Trường Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên khoa Ngoại ngữ - Khoa học sức khỏe - Khoa học xã hội và nhân văn của trường Đại học Thăng Long
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỷ yếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khoa học sức khỏe
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khoa học xã hội và nhân văn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng TS.Phan Huy Phú
Thuật ngữ xác định vai trò Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân
Thuật ngữ xác định vai trò Cố vấn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng GS.TS.Hà Huy Khoái...
Thuật ngữ xác định vai trò Ủy viên
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 21/06/2016   001.4 K600Y KM.0009128 21/06/2016 21/06/2016 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha